img

Simple.pl

Tworzenie innowacyjnej platformy Simple.pl — skuteczna analiza zdolności kredytowej dla przedsiębiorców

Wyzwanie

Simple.pl to aplikacja stworzona przez doświadczoną grupę specjalistów z ponad 20-letnim stażem w sferze finansów i pośrednictwa finansowego. Jej głównym celem jest umożliwienie przedsiębiorcom szybkiego i precyzyjnego określenia zdolności kredytowej ich firmy.

Dzięki rozbudowanemu formularzowi, połączonemu z zaawansowanym rozwiązaniem opartym na Machine Learning oraz zewnętrznymi bazami danych (np. BIK, KRD), klient może w ciągu kilku minut dowiedzieć się, jakie dofinansowanie może uzyskać, jednocześnie mając pełną wiedzę na temat płynności finansowej firmy. Rozwiązanie analizuje sześć różnych czynników, oceniając szanse na kredyt i podając dokładną kwotę, jaką firma może otrzymać. Każdy z parametrów jest uzupełniony o indywidualne rekomendacje, a klient ma także dostęp do analityka kredytowego na poziomie systemu.

Od samego początku Simple.pl miało być systemem zintegrowanym z licznymi zewnętrznymi rozwiązaniami i bazami danych. Założenie wynikało z potrzeby dokładnej analizy zdolności kredytowej klienta. Kluczowe było zaprojektowanie integracji w taki sposób, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, a czas odpowiedzi był krótki — tak, aby klient otrzymał raport w maksymalnie dwie minuty. Współpracując z klientem i innymi zaangażowanymi firmami, przeprowadziliśmy serię spotkań, podczas których omawialiśmy założenia i zakres funkcjonalny. Opracowaliśmy harmonogram wdrożenia, podzieliliśmy  prace na sprinty i stworzyliśmy szczegółowy diagram Gantta. Dzięki temu kontrolowaliśmy postępy prac po stronie naszego zespołu i klienta. Takie podejście zaowocowało sukcesem i terminowym wdrożeniem rozwiązania.

Prace nad projektem zostały podzielone na sprinty zgodnie z założeniami metodyki Scrum. Poszczególne moduły systemu były realizowane tak, aby współgrały z drugim systemem back office klienta, do którego eksportowane są dane z wniosków. Podczas realizacji prac programistycznych położyliśmy szczególny nacisk na bezpieczeństwo systemu i ochronę wrażliwych danych użytkowników.

Simple Pl Web

Rozwiązanie

Klient zlecił nam wykonanie następujących prac:

 1. Uszczegółowienie przedstawionej nam wizji aplikacji i doprecyzowanie celów biznesowych (przygotowanie BRD).
 2. Przełożenie wspólnie z klientem opisywanej wizji na funkcjonalności aplikacji (przygotowanie FRD).
 3. Stworzenie dokumentacji technicznej projektu, potrzebnej do startu prac programistycznych i do integracji z innymi rozwiązaniami (przygotowanie TRD).
 4. Wsparcie firmy trzeciej przy budowie propozycji wizualizacji aplikacji na bazie dokumentu FRD.
 5. Pomoc przy przygotowaniu docelowego projektu graficznego aplikacji.
 6. Przeprowadzenie prac programistycznych zgodnych z metodyką SCRUM.
 7. Wdrożenie produkcyjne i integracja z systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi klienta.

Podczas realizacji prac spotkaliśmy się z szeregiem wyzwań, które pojawiają się przy tak skomplikowanych projektach fintechowych. Na początkowej fazie (tzw. discovery) szczególnie istotne było uporządkowanie przedstawionej nam wizji. Z naszego doświadczenia wynika, że to najważniejsza faza w realizacji projektu, która ma decydujący wpływ na prawidłowe przeprowadzenie. Podczas serii warsztatów określiliśmy finalny kształt funkcjonalności w odpowiedzi na określone wcześniej potrzeby biznesowe klienta. Przede wszystkim zadbaliśmy, aby były one zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy projektu, tak abyśmy zarówno my, jak i klient wiedzieli, co uzyskamy na końcu.

Kolejnym szczególnie istotnym elementem był wygląd aplikacji. Na rynku jest już wiele rozwiązań konkurencji, które świetnie się prezentują. Chcieliśmy, aby projekt aplikacji stawiał na równi wygląd i funkcjonalność, tak aby klienci nie gubili się w aplikacji i wypełniali poszczególne kroki formularza. 

Jest to szczególnie ważne, gdy bierzemy pod uwagę ścieżkę zakupową klienta przy tak specyficznej usłudze, jaką są pożyczki. Każdy z etapów ma inne cechy i w innym sposób powinniśmy mówić do klienta. Przedstawianie kupującemu poszczególnych komunikatów musi być przemyślane i pokazane w takiej formie, aby wywołać u niego zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. 

Mieliśmy świadomość, że tak samo ważny jest moment otrzymania raportu i przejścia do ofert, dlatego wspólnie z firmą trzecią zaprojektowaliśmy odpowiednio ostatnie ekrany, aby maksymalnie zachęcić użytkownika do finalizacji transakcji i skorzystania z jednego z prezentowanych rozwiązań. Podczas warsztatów z klientem i firmą trzecią udało się nam stworzyć projekt aplikacji webowej, która spełniała wszystkie te założenia i zarazem idealnie wpisywała się w założoną identyfikację wizualną.

Kolejnym ważnym elementem było otoczenie aplikacji. Klient posiadał wiele systemów wewnętrznych (w tym inny tworzony przez naszą firmę), które były zintegrowane z rozwiązaniami zewnętrznymi np. BIK, KRD, Kontomatik, czy Infomonitor. 

Proces rejestracji użytkownika do systemu i zbierania danych z formularza użytkownika musiał zostać zintegrowany. Kolejnym wyzwaniem było przeniesienie danych pomiędzy systemami tak, aby wygenerować dla klienta raport w czasie poniżej 2 minut. Szczególnie zależało nam na spięciu się z systemem machine learning tak, aby proces analizy danych klienta był maksymalnie szybki i stabilny.

Klient oczekiwał szybkiego wdrożenia, determinując krótki czas na realizację planowanym rozpoczęciem kampanii reklamowej rozwiązania. Wiedząc o tym, dokładnie dbaliśmy o efektywność prac zespołu i stałą komunikację z Product Ownerem po stronie klienta, co pozwoliło nam na terminowe wdrożenie. Projekt zakładał także jednoczesną analizę dużej ilości danych oraz wiele integracji, co musieliśmy uwzględnić podczas prac programistycznych. Dzięki dokładnemu podziałowi zadań projektowaniu powiązań między poszczególnymi funkcjonalnościami i danymi naszemu zespołowi udało się zrealizować projekt bez problemów i zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Całość prac możemy podzielić na trzy etapy:

 1. Warsztaty: Przed rozpoczęciem projektu przeprowadziliśmy warsztaty, w których stworzyliśmy listę wymagań funkcjonalnych (FRD), w odpowiedzi na wymagania biznesowe (BRD). Na tym etapie określiliśmy także zakres architektury systemu (TRD). W ten sposób dostosowaliśmy zakres wymagań do potrzeb klienta. Lepiej zrozumieliśmy cele i znaleźliśmy sposób, jak je zrealizować.
 2. Faza developmentu: Współpraca z zewnętrzną firmą w celu dopracowania projektu UX i bazującego na nim projektu graficznego aplikacji odpowiada identyfikacji wizualnej klienta. Zadbaliśmy o czytelność treści w aplikacji. W trakcie developmentu skupiliśmy się na odwzorowaniu 1:1 oczekiwań klienta względem poszczególnych ekranów.
 3. Wdrożenie i integracja z systemami klienta: Dzięki analizie w trakcie warsztatów poznaliśmy szczegóły dotyczące systemów, z jakich korzysta klient. Szczegółowy opis architektury aplikacji pomógł nam w sprawnym wdrożeniu i zintegrowaniu jej z systemami spoza produktu.

W realizację projektu zaangażowany był 6-osobowy zespół składający się z m.in. project managera, developerów backendowych i frontendowych oraz testera. Ze względu na wrażliwe dane klientów, składających wnioski o pożyczkę, postawiliśmy na dużą ilość testów funkcjonalnych, automatycznych i bezpieczeństwa.

Projekt zrealizowaliśmy w:

 • PHP
 • Laravel
 • React (TypeScript)
 • NextJs (JavaScript)
Aplikacja Simple Pl

Efekty

Simple.pl zgodnie z oczekiwaniami klienta umożliwia automatyczne weryfikowanie zdolności kredytowej firmy. Spełniliśmy główne założenie biznesowe klienta, aby raport ze stanem finansów był wyświetlany użytkownikowi w czasie poniżej 5 minut. W ramach potrzeb biznesowych klienta aplikacja realizuje kilka kluczowych funkcji, mianowicie:

 • możliwość prezentacji oferty pożyczkowej firmy,
 • bieżącą komunikację z klientami za pomocą wiadomości mailowych i systemowych,
 • możliwość prezentacji oferty podmiotów zewnętrznych.

Dzięki tym funkcjonalnościom Simple.pl stanowi kompleksowe rozwiązanie dla klienta, spełniając jego oczekiwania i wspierając prowadzenie biznesu w sposób efektywny oraz przejrzysty.

Wiedza Escola w zakresie tworzenia systemów i baz danych, UX i optymalizacji była niezwykła.

Aleksander Majchrzak CEO Wealthon Fund SA

Sukces Twojej aplikacji osiągniesz dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu

Więcej informacji

Aplikacja Radio 357
Radio 357

Zobacz radio na światowym poziomie, tworzone przez ekipę legendarnych radiowców z naszym udziałem.

Meetinga
Meetinga

Meetinga to rozwiązanie mobilne dla organizatorów spotkań szukających aplikacji eventowej, którą mogą dostosować do indywidualnych potrzeb.

Innogy
Innogy

Aplikacja umożliwiająca elektroniczne odczytywanie liczników bez konieczności wymieniania go na model IoT.