img

NaprawmyTo

Serwis Naprawmyto.pl umożliwia swoim użytkownikom zgłaszanie problemów w przestrzeni publicznej, zaobserwowanych w najbliższym otoczeniu.

Wyzwanie

Wiele rzeczy drażni nas w najbliższym otoczeniu – nienawistne graffiti, które mijamy w drodze do pracy, dziura w chodniku, w którą co i rusz wpadamy albo zerwany rozkład jazdy na przystanku pod domem. Większości takich spraw sami nie rozwiążemy – nie mamy do tego potrzebnych środków ani czasu, a władzom gminy trudno je dostrzec, ponieważ często są to problemy drobne. O ile byłoby prościej, gdyby po zauważeniu takiej usterki można było od razu zakomunikować sprawę odpowiedniej osobie w urzędzie gminy. Wierzymy, że wiele irytujących nas na co dzień spraw można bardzo łatwo rozwiązać. Nie potrzeba do tego petycji, a sprawnego współdziałania i dialogu między władzą a obywatelem.

Właśnie po to powstał serwis NaprawmyTo.pl. Umożliwia ono ułatwienie pracy samorządów i życie mieszkańców. Serwis NaprawmyTo jest obietnicą złożoną przez samorząd mieszkańcom gminy, że każda ze spraw zostanie szybko i uczciwie rozpatrzona, a jeśli nic poważnego nie stanie na przeszkodzie, problem zostanie rozwiązany. NaprawmyTo jest też zobowiązaniem dla obywateli, które nie pozwala im bezczynnie narzekać, a daje możliwość naprawiania otoczenia. W ten sposób mieszkaniec zyskuje załatwione szybko sprawy, a samorząd wie, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy i może łatwiej wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.

Pomysł na stworzenie serwisu NaprawmyTo.pl zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia informatycznego, służącego do mapowania problemów w przestrzeni publicznej, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych gminach. Głównymi źródłami inspiracji dla serwisu były strony: FixMyStreet.com oraz SeeClickFix.com, cieszące się wielką popularnością na świecie.

Naprawmy to Zgłoszenia

Rozwiązanie

Serwis NaprawmyTo.pl umożliwia swoim użytkownikom zgłaszanie problemów zaobserwowanych w ich najbliższym otoczeniu. Podstawową funkcją serwisu jest zgłaszanie różnego rodzaju problemów w przestrzeni publicznej, informowanie o tych problemach odpowiednich instytucji, przeglądanie i wyszukiwanie alertów z najbliższej okolicy.

Z serwisu mogą korzystać mieszkańcy i samorządy. Dla mieszkańców zgłoszenie wydarzanie jest bardzo proste:

 • Zauważenie problemu istotnego dla nas lub naszej społeczności.
 • Zgłoszenie przez portal bolącego nas problemu wraz z opisaniem sytuacji i lokalizacji wydarzenia.
 • Możliwość śledzenia przez Internet przebiegu sprawy.
 • Naprawa bolącego mieszkańców problemu.

Z perspektywy samorządu proces przebiega następująco:

 • Samorząd otrzymuje zgłoszenie przez system.
 • Przekierowuje je do realizacji do odpowiednich departamentów lub firm.
 • Monitoruje przebieg naprawy problemu dzięki powiadomieniom i alertom w systemie.
 • Przekazuje informacje o naprawionym problemie do mieszkańców zgłaszających daną sytuację.

Funkcjonalności serwisu:

 • Dodawanie alertów: aby dodać alert, należy wybrać odpowiednią lokalizację na mapie, przeciągnąć znacznik alertu na mapę, uzupełnić jego opis i określić kategorię zgłoszenia. Można też dodać do alertu zdjęcie zgłaszanej usterki z dysku swojego komputera.
 • Przejście na mapie do wybranego miejsca: mapa automatycznie wykrywa lokalizację użytkownika i dostosowuje do niej widok – w tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Lokalizuj z użyciem IP/GPS. Jeśli użytkownik jest w trakcie dodawania alertu i chce zmienić jego lokalizację, wystarczy, że kliknie na znacznik alertu i trzymając go, przeniesie w odpowiednie miejsce.
 • Przypisywanie alertu do wielu kategorii: Każdemu alertowi w systemie można przypisać dowolną liczbę kategorii z wgranej do systemu listy.
 • Oznaczenie alertu jako nieaktualnego: Użytkownik może w systemie zgłosić, że problem został naprawiony poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę na podstronie alertu. Po zweryfikowaniu zgłoszenia opiekun danej gminy będzie mógł je zamknąć, a wtedy alert zmieni status na „naprawiony”, „w trakcie naprawiania” lub „nie będzie naprawiony”.
 • informacje gdzie trafił dany alert: Na podstronie każdego alertu znajduje się pole z informacją, do jakich instytucji trafiła informacja o alercie. Oznacza to, że wymienione instytucje otrzymały wiadomość z powiadomieniem o zgłoszeniu na podany adres e-mail. Większość instytucji, których adresy zapisane są w bazie serwisu otrzymują powiadomienia o kolejnych zgłoszeniach raz dziennie. Jeżeli na podstronie alertu nie wyświetla się takie okienko, oznacza to, że dana kategoria problemów nie ma póki co przypisanej odpowiedzialnej instytucji na wskazanym obszarze. Taki alert trafia jednak do bazy serwisu i jest wyświetlany na mapie alertów.
 • Anonimowe zgłaszanie alertów: Wszystkie alerty anonimowe trafiają na mapę dopiero po zatwierdzeniu przez opiekuna danej gminy. Jeżeli Opiekun gminy nie zatwierdzi lub nie usunie anonimowego alertu, automatycznie trafi on na mapę po upływie 72 godzin.
 • Baza wszystkich alertów: Każdy użytkownik serwisu (zalogowany i niezalogowany) może przeszukiwać bazę dotychczas dodanych zgłoszeń na poziomie poszczególnych gmin. Wyszukiwanie odbywa się w formie wyświetlania w oknie mapy alertów wybranych ze względu na ich status - zaznaczając odpowiedni typ statusu alertu na liście nad mapą (otwarte, w trakcie naprawiania, naprawione, które nie będą naprawione) i kategorii zgłoszeń - wybierając określone kategorie alertów z rozwijanej listy po prawej stronie mapy. Alerty można przeszukiwać na poziomie poszczególnych gmin.
 • Szczegóły danego alertu: Każde dodane w serwisie zgłoszenie posiada swoją własną podstronę. Można na nią wejść z poziomu mapy, klikając w punkt, który oznacza lokalizację zgłoszenia. Na podstronie zgłoszenia znajdują się szczegóły sprawy wprowadzone podczas dodawania zgłoszenia (lokalizacja, opis), data i status zgłoszenia, informacje o tym, kto zgłosił dany problem oraz jakie instytucje otrzymały komunikat o zgłoszeniu. Każdy zalogowany użytkownik może dodać pod zgłoszeniem swój komentarz. Na podstronie alertu znajdują się również przyciski umożliwiające poparcie alertu i subskrypcję powiadomień na jego temat (dla zalogowanych użytkowników).
 • Informacje o losie zgłoszonego alertu: Zalogowani użytkownicy mogą subskrybować powiadomienia na temat zmian w statusie wybranych alertów – funkcja ta polega na przesyłaniu komunikatów w formie e-maila o zmianie statusu zgłoszenia.
 • Komentowanie alertów: Każdy zarejestrowany użytkownik może komentować wszystkie zgłoszenia w serwisie korzystając z formularza dostępnego na podstronach zgłoszeń.
 • Obserwowanie obszarów: Każdy zarejestrowany użytkownik może stworzyć dowolną liczbę obszarów obserwacji. Obszar obejmuje ograniczony wycinek przestrzeni, który może być poddany szczególnej obserwacji w ramach serwisu, tzn. użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia drogą mailową o wszystkich zgłoszeniach zarejestrowanych na terenie tego obszaru. Stworzenie obszaru jest możliwe na stronie profilu użytkownika w sekcji obserwowane obszary. Granice obszaru mogą zostać dowolnie określone przez użytkownika, w postaci wielokąta zaznaczanego na mapie. Aby utworzyć obszar, należy przybliżyć mapę do wybranej lokalizacji i kliknąć na nią w przynajmniej 3 punktach – punkty połączone liniami umożliwiają przesuwanie granic wielokąta, który wyznaczać będzie granice obszaru. Obszar ma charakter prywatny – jest widoczny tylko dla jego twórcy. Użytkownik może nadać obszarowi dowolną nazwę. Każdy obszar można usunąć lub poddać edycji jego nazwę i granice.
Naprawmy to Web

Efekty

Dzięki serwisowi  NaprawmyTo.pl łącznie rozwiązano już 54603 problemów! Wierzymy, wprowadzenie tego projektu to pierwszy krok do budowania społecznego zaufania, którego tak bardzo w Polsce potrzebujemy. Naszym marzeniem jest więc nie tylko upiększenie polskich miast, ale też budowa społeczeństwa obywatelskiego, poprzez pokazywanie mieszkańcom i samorządowcom, że współpraca opłaca się obydwu stronom.

Dostarczyli wysokiej jakości stronę internetową, która przerosła oczekiwania. Ich responsywny i profesjonalny zespół sprostał wymaganiom w bardzo krótkim czasie.

Founder Brand It Up Kamila Olek

Sukces Twojej aplikacji osiągniesz dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu

Więcej informacji

Aplikacja Radio 357
Radio 357

Zobacz radio na światowym poziomie, tworzone przez ekipę legendarnych radiowców z naszym udziałem.

Cov Simple
Simple.pl

Tworzenie innowacyjnej platformy Simple.pl — skuteczna analiza zdolności kredytowej dla przedsiębiorców

Meetinga
Meetinga

Meetinga to rozwiązanie mobilne dla organizatorów spotkań szukających aplikacji eventowej, którą mogą dostosować do indywidualnych potrzeb.